Thông tin chuyển khoản

Tài khoản ngân hàng của phukienpet.vn

Tên TK: NGUYEN TIEN LOI

Số TK: 0021002240260

Chi nhánh VCB Hoàn Kiếm

Tên TK: NGUYEN TIEN LOI

Số TK: 19026528563023

Chi nhánh TCB Hoàn Kiếm